Tepelná čerpadla pro bytové domy

 

Tepelná čerpadla pro bytové domy

Pokud vás již nebaví tolerovat stále narůstající ceny tepla z centrálního vytápění, nebo vaše kotelna dosloužila jste zde správně.

Nabízíme dodávku a instalaci systému tepelných čerpadel v provedení vzduch-voda. Dodáváme jen čerpadla, jejichž účinnost a spolehlivost je ověřena praktickými testy a léty provozu.

Tepelná čerpadla fungují správně a efektivně, jestliže jsou správně dimenzována a systém je dobře navržen. Společnost Bluenet NTS, a.s. se zaměřuje především na tepelná čerpadla typu vzduch-voda a to jak splitové řešení, tak vnitřní kompaktní řešení.

Úspory za vytápění a ohřev teplé užitkové vody máme dlouhodobě zdokumentovány.


Nejčastější fámy o tepelných čerpadlech:

  • Návratnost investice je tak dlouhá, že přesahuje životnost čerpadel – investice nedává ekonomický smysl. Rádi vám spočítáme ekonomiku provozu a návratnosti instalace a doložíme reálnými daty z provozu tepelných čerpadel za více než 10 let.
  • Tepelný komfort v bytovém domě se zhorší. Jedná se o naprostý nesmysl, rádi vás přesvědčíme o opaku, nejlépe návštěvou na bytových domech, které jsou dlouhodobě tepelnými čerpadly vytápěny.
  • V bytovém domě není kam čerpadla umístit. Toto tvrzení je příčinou jen asi 3% projektů, které nebylo možno realizovat.
  • Tepelná čerpadla vydávají hluk, který obtěžuje obyvatele. Námi dodávaná tepelná čerpadla a celkový způsob řešení pro bytové domy jsou dalece pod předepsanou hlukovou normou. V praxi vám ukážeme, že o činnosti tepelného čerpadla bytový dům, z pohledu hluku, vlastně neví.
  • Teplárna nám neumožní odpojení nebo vůči nám uplatní sankci. S legislativním procesem instalace máme bohaté zkušenosti, víme jak se bránit proti neadekvátním požadavkům tepláren nebo proti umělému vytváření problémů.

Jednoduše – nejlepší cestou jak vyvrátit jakoukoli domněnku je podívat se do praxe a vše si ověřit. Skutečností je, že ne v každém bytovém domě či dané lokalitě dává instalace tepelných čerpadel ekonomický smysl. Rádi vám poradíme a provedeme kompletní posouzení všech ekonomických dopadů.

Neváhejte nás kontaktovat:

Náš pracovník se s vámi spojí a rád Vám vše vysvětlí či zodpoví vaše otázky.