Regulátory el. napětí

úspora elektřiny až 37%

REGULÁTORY NAPĚTÍ

Zajímali jste se někdy o to, proč Vám tak často odcházejí žárovky? Proč domácí spotřebiče odcházejí častěji než dříve? Anebo proč jsou na trhu stále častěji k vidění prodlužovací kabely s přepěťovou ochranou?

Na vině je výrazněji se proměňující charakter distribuční soustavy.

Dříve bylo napětí el. proudu v zásuvkách na hodnotě 220 V. S připojováním dalších a dalších odběratelů však docházelo k úbytku napětí u koncových zákazníků a napětí se plošně zvedlo na 230V. Trend připojování odběratelů a zvětšující energetické náročnosti pokračoval a proto dnes distribuční společnosti jako ČEZ, E.ON a další nastavují výstupní napětí na stále vyšší a vyšší hodnoty.

Přidáme-li k tomuto jevu také faktor zelené energie v podobě fotovoltaických elektráren, dosahujeme jednak vysokého přepětí s jeho doprovodným kolísáním.

Regulátor napětí

Na níže uvedeném obrázku lze pozorovat klasický jev. Výrobci elektrických spotřebičů dimenzují tyto spotřebiče na jmenovité napětí 230 V (oranžová čára). V praxi se však vyskytuje téměř konstantní přepětí s pravidelnými výkyvy. Toto přepětí způsobuje zvýšenou přeměnu elektrické energie do formy tepla (spotřebič více topí) a tím přeneseně také zkrácenou živostnost. Jako jednoduchý příklad lze uvést žárovku, kde se působením přepětí více žhaví wolframové vlákno, které se dříve přetaví a žárovka „praskne“.

graf napětí

Nasazením regulátoru napětí, který zároveň stabilizuje napětí na předem nastavené výstupní napětí dochází jednak k úspoře elektrické energie a druhotně také k prodloužení životnosti všech dotčených elektrických spotřebičů.