Průběh zakázky

Ozvěte se nám, jakmile začnete uvažovat o instalaci fotovoltaické elektrárny, úspoře za distribuční poplatky, přechodu na alternativní způsob vytápění tepelným čerpadlem nebo o jakékoli instalaci, kterou naše společnost nabízí. Vyplňte prosím kontaktní formulář nebo nás kontaktujte telefonicky.

Rádi Vás celým procesem provedeme, upozorníme na všechna pro a proti celého záměru, na bezpečnostní rizika a vytvoříme Vám na míru technické řešení včetně příslušné cenové nabídky.

Chcete BEZPEČNOU A SPOLEHLIVOU elektrárnu, nebo tu NEJLEVNĚJŠÍ?


Fotovoltaika pro bytové domy / komerční objekty

 • Na základě vašich podkladů vám vyhotovíme indikativní cenovou nabídku, které obsahuje návrh příslušného technického řešení, vysvětlíme vám rozdíly mezi jednotlivými technickými řešeními.
 • Náš obchodní zástupce vám nabídku a technické řešení odprezentuje a představí možné modely financování celé zakázky.
 • V případě vážného zájmu provedeme příslušnou technickou prohlídku.
 • V případě bytových domů vám připravíme podklady pro jednání na výboru SJV či družstva, prezentační materiály pro jednání shromáždění a zúčastníme se shromáždění vlastníků, kde nabídku odprezentujeme.
 • Uzavřeme s vámi Smlouvu o dílo, jejíž součástí je dodávka na klíč, kompletní administrativní a realizační činnost, dotační podpora a veškeré garance, poskytované standardně naší společností.
 • Zahájíme administrativní úkony spojené s čerpáním dotace a realizací díla.
 • Realizujeme projekt, s dokončeným dílem předáme veškerou dokumentaci spojenou s realizovaným dílem a jeho provozem do budoucna, zaškolíme obsluhu zařízení, provedeme zaškolení pro náš systém rozúčtování plateb za energie a administrujeme závěrečné kroky spojené s čerpáním dotace.
 • Veškeré činnosti provádíme na klíč, zákazníka zastupujeme vůči všem dotčeným institucím, zejména poskytovateli dotace, stavebnímu úřadu, provozovateli distribuční soustavy, stávajícím obchodníkům s elektrickou energií a obecně všem orgánům dotčeným realizací díla.

Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis, monitoring zařízení a pohotovostní služba.


Fotovoltaika pro rodinné domy

 • Na základě vašich podkladů vám připravíme cenovou nabídku s návrhem rozložení fotovoltaických panelů na vašem objektu a odprezentujeme rozdíly naší nabídky oproti konkurenci.
 • V případě zájmu s vámi uzavřeme Smlouvu o dílo.
 • V místě instalace provedeme technickou prohlídku.
 • Provedeme instalaci fotovoltaické elektrárny tak, abychom obyvatele co nejméně zatěžovali.
 • Po dokončení instalace dílo revidujeme a předáme spolu s veškerou technickou a provozní dokumentací. Administrujeme za vás žádost o dotaci a její čerpání.
 • Celou instalaci provádíme na klíč! Nepotřebujeme žádnou stavební připravenost – vše uděláme za vás, zastoupíme vás u provozovatele distribuční soustavy i poskytovatele dotace.

Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis, monitoring zařízení a pohotovostní služba.


Tepelná čerpadla pro bytové domy

 • Na základě vašich podkladů vám vyhotovíme indikativní cenovou nabídku, které obsahuje návrh příslušného technického řešení, vysvětlíme vám rozdíly mezi jednotlivými technickými řešeními.
 • Náš obchodní zástupce vám nabídku a technické řešení odprezentuje a představí možné modely financování celé zakázky.
 • V případě vážného zájmu provedeme příslušnou technickou prohlídku.
 • Připravíme vám podklady pro jednání na výboru SJV či družstva, prezentační materiály pro jednání shromáždění a zúčastníme se shromáždění vlastníků, kde nabídku odprezentujeme.
 • Uzavřeme s vámi Smlouvu o dílo, jejíž součástí je dodávka na klíč, kompletní administrativní a realizační činnost, zastoupení vůči všem dotčeným orgánům, zejména u provozovatele centrálního zásobování teplem a stavebnímu úřadu a veškeré garance, poskytované standardně naší společností.
 • Zahájíme administrativní úkony spojené s realizací díla.
 • Realizujeme projekt, s dokončeným dílem předáme veškerou dokumentaci spojenou s realizovaným dílem a jeho provozem do budoucna a zaškolíme obsluhu zařízení.
 • Veškeré činnosti provádíme na klíč, zákazníka zastupujeme vůči všem dotčeným institucím, zejména stavebnímu úřadu, provozovateli distribuční soustavy či soustavy centrálního zásobování teplem, stávajícím obchodníkům s teplem a obecně všem orgánům dotčeným realizací díla.

Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis, monitoring zařízení a pohotovostní služba.


Tepelná čerpadla pro rodinné domy

 • Na základě vašich podkladů vám připravíme cenovou nabídku s návrhem celého systému ve vašem objektu a odprezentujeme rozdíly naší nabídky oproti konkurenci.
 • V případě zájmu s vámi uzavřeme Smlouvu o dílo.
 • V místě instalace provedeme technickou prohlídku.
 • Provedeme instalaci tepelného čerpadla tak, abychom obyvatele co nejméně zatěžovali.
 • Po dokončení instalace dílo revidujeme a předáme spolu s veškerou technickou a provozní dokumentací. Administrujeme za vás žádost o dotaci a její čerpání.
 • Celou instalaci provádíme na klíč! Nepotřebujeme žádnou stavební připravenost – vše uděláme za vás, zastoupíme vás u provozovatele distribuční soustavy i poskytovatele dotace.

Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis, monitoring zařízení a pohotovostní služba.