Fotovoltaika

Přeměna slunečního záření na elektřinu

Fotovoltaika

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna (FVE) je v současné době již běžný standard na střechách rodinných i bytových, případně i obecních nebo komerčních domů. Základním argumentem pro pořízení fotovoltaické elektrárny na takový dům bývá především snaha ušetřit co nejvíce nákladů spojených s provozem a zároveň zajistit trvalý výnos investice.

Každá vyrobená kWh elektrické energie, kterou jste schopni spotřebovat, je také současně úspora spotřeby elektrické energie, kterou by jinak dodal místní distributor elektřiny.

Tepelné čerpadlo samo o sobě zajišťuje velice nízkou spotřebu elektřiny pro vytápění a ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo spotřebuje zhruba 3krát méně elektrické energie než stejně výkonný elektrický kotel. Tepelné čerpadlo má velice malý příkon, který je z velké části schopna pokrýt výroba FVE.

V případě, že je v objektu instalována FVE i tepelné čerpadlo, je v letních měsících pokrytí spotřeby tepelného čerpadla během dne až 100 %, v zimních měsících pak cca 50 %. Vše záleží na aktuálním výkonu FVE.

Lze tedy předpokládat, že od jara do podzimu bude provoz tepelného čerpadla, které zajišťuje ohřev vody a vytápění, s minimálními náklady. Tyto náklady vzniknou prakticky jen provozem tepelného čerpadla v nočních hodinách.

Fotovoltaika

Příklad realizovaného projektu

SVJ Poznaňská 12, Brno

  • Bytový dům – 16 bytů, 4 patra, 1 vchod – celoroční vytápění a ohřev teplé vody.
  • 2 ks TC Convert AW28-3P o výkonu 56 kW při A7W50
  • FVE na střeše domu – výkon 18,6 kWp
  • Bivalence – 1 * elektrokotel o výkonu 1 * 36 kW

Fotovoltaická elektrárna na střeše domu s výkonem necelých 19 kWp dodává vyrobenou elektřinu přednostně do teplených čerpadel.

Díky této unikátní kombinaci se dosahuje neuvěřitelné ceny 107 Kč za 1 GJ tepla v celoročním průměru (rok 2015). V roce 2016 to bylo 131,70 Kč.

Reference1 Reference2