Jednotné odběrné místo

výrazné úspory 30 až 50 %

JOM

JOM je zkratka pro „jednotné odběrné místo“ pro všechny byty v bytovém domě.

Pokud si do bytového domu pořídíte tepelné čerpadlo (TČ), tak jsme schopni v každém bytovém domě zařídit, že všechny byty ušetří 30 až 50 % nákladů na elektřinu ve svých bytech. Dosáhneme toho tím, že vám zřídíme JOM (jednotné odběrné místo) pro všechny byty bytového domu. Vytvoříme tak tím v podstatě analogii rozúčtovávání nákladů na teplo.

V současnosti každý z bytů v SVJ má svůj elektroměr a platí určitý tarif za odběr elektřiny. S touto formou odběru jsou svázány i další poplatky, které hradí každý byt samostatně.

Nabízíme pro všechny byty sloučení jednotlivých bytových elektroměrů do jednoho centrálního, který bude umístěn na patě bytového domu. U jednotlivých bytů pak budou osazeny podružné elektroměry, tudíž i nadále bude mít každý byt, resp. jeho vlastníci, přehled o spotřebované energii. Bude-li zájem upravíme instalaci ve společných prostorách.

Co je potřeba pro to udělat?

Jom schema

Zátěžové měření
V první fázi je potřeba provést zátěžové měření. Tímto zjistíme, jak náročný odběr dům má.

Vyúčtování za elektrickou energii
Toto nám prozradí, jakou náročnost má každé odběrné místo.

SHRNUTÍ NA ZÁVĚR
  • výrazné úspory 30 až 50 %
  • sjednocení bytových odběrných míst elektřiny
  • komfortní řešení odečtů elektřiny
  • přechod každého bytu na nová měřidla trvá max. 30 minut (tzn. 30 minut bez elektřiny)